6.02.15 г.

Насилието над деца
Всяко неотговарящо на потребностите на детето отношение, пренебрегване, неглижиране и малтретиране, което може да доведе до вреда за развитието му, или психична или физическа (не свързана със злополука) травма. То може да има различни форми:физическо насилие, емоционално насилие, сексуално насилие, неглижиране (пренебрегване).


Това е най-очевидната форма на насилие над деца. Тя включва удряне, ритане, щипане, раздрусване, пошляпване, изгаряне, хапане, душене и т.н. Също даване на детето на отровни вещества, неподходящи лекарства или алкохол. Възможно е да се използва ненужна сила при хранене, сменяне на пелена или дреха. В резултат могат да се появят охлузвания, синини, драскотини, подутини и други видими наранявания по тялото на детето, както и вътрешни – счупвания и кръвоизливи. Вредите може да не са причинени умишлено и да са следствие на прилагане на свръхстроги мерки за дисциплина или физически наказания.

Може да се определи като систематично разрушаване на друго човешко същество и на емоционалната връзка с него. Такъв модел на поведение може сериозно да попречи на позитивното развитие на детето. Децата, които са непрекъснато засрамвани, унижавани, заплашвани или отхвърляни страдат поне толкова, ако не и повече от тези, които са обект на физическо насилие. Такава ранна емоционална депривация може да доведе до несигурно развитие в бебешка възраст до деца, които са тревожни, несигурни с ниска самооценка.

Видове емоционално насилие:
-          Отхвърляне
-          Игнориране
-          Тормоз и заплахи
-          Изолация

Последици:
-          Поведение, незряло за възрастта или обратно – доста по-зряло
-          Разрушителност и непоследователност в действията
-          Прилепчивост
-          Търсене на внимание
-          Агресивност и опозиционерство
-          Депресивност и тъга

Всяко използване на детето за получаване на сексуална възбуда или задоволяване. Може да се определи като въвличането от възрастния в сексуални действия, които детето не може напълно да осмисли и разбере, и поради това не е в състояние да даде съзнателното си информирано съгласие. То има разрушителни последствия върху нормалното и здраво развитие на детето – физическо и емоционално.

Жертви на сексуално насилие могат да бъдат както деца, така и пеленачета. Те са в състояние да изразят страданието си по различни начини. Ето какви могат да бъдат сигнали на сексуална злоупотреба:
-          Отказ да се хранят и да общуват
-          Нощно напикаване
-          Сексуални жестове или жестове, наподобяващи мастурбиране
-          Сексуални жестове към други деца
-          Рисунки със символични репрезeнтации на сексуални сцени и/или гениталии
-          Бягства
-          Нощни кошмари
-          Стимулиране на гениталните зони
-          Кражби
-          Заспиване в клас
-          Намаляване на училищния успех


Какво е неглижиране (пренебрегване, занемаряване)?
Лишаване от, или не предоставяне на съответна на потребностите и възрастта на детето грижа като: сигурност и подслон, храна, облекло, обучение, наблюдение, медицински грижи и други базисни потребности, необходими за развитието на пълния  физически, емоционален и интелектуален капацитет на детето. Неглижирането се проявява като модел на неадекватни грижи и лесно се забелязва при по-близко наблюдение на детето.

Видове неглижиране:
-          Физическо
-          Образователно
-          Емоционално
-          Медицинско


Синдромът на родителското отчуждение е нарушение в детското развитие в контекста на спора за родителските права при развод. Най-често той възниква след целенасочено проведена кампания по очерняне на единия родител. В тази ситуация майката или бащата влиза в ролята на „отчуждаващ“ – тенденциозно упражнява манипулация върху детето по отношение на другия родител. Като следствие той е поставен в ролята на „отчужден“.

 изображения: интернет
полезни връзки: Държавна агенция за закрила на детето 
                            Държавна агенция за закрила на детето