8.02.15 г.

Психологическо консултиране и терапияКак психологът може да Ви помогне

Психологът работи в много различни области.
Ако изпитвате постоянни трудности да постигате основните цели във вашия личен живот, тогава психологът би могъл да ви предостави възможност да изследвате тези проблеми. Има много области от живота, където психолога може да окаже съдействие и партниране . Това могат да бъдат трудности при вземане на важни решения, конфликти, стрес, преживяване на загуба на близък или раздяла, адаптация в училище, агресия, антисоциални прояви, поведенчески и емоционални проблеми, страхове, подпомагане живот с различни болести като например HIV, рак или хронична болка и др.
Психологичното консултиране може да бъде анализиране на вашите мисли, чувства и поведения. Това е активен процес, чиято цел е да ви направи способни да разберете по-добре трудностите, които срещате, да повиши увереността в собствените ви способности, и по такъв начин да ви помогне да достигнете до по-добро решение и по-ясна перспектива за бъдещето.
Често се случва, че самото споделяне на болезнени преживявания пред някого, който е независим и който няма да ви осъди или критикува вече носи полза.
Консултирането може да включва идентифициране на нови поведенчески възможности и избор между тях, научаване на нови умения за по-добро справяне с проблемите, постигане на по-добро разбиране на това, което се случва в ежедневието, или предоставяне на подкрепа докато се възстановявяте от травматични или стресови събития.

Когато едно дете страда или изпитва затруднения от различно естество, първият и основен източник на подкрепа за него са родителите. Когато става въпрос за развитието на вашето дете, никой не може да ви каже какво да правите или кой е най-добрият начин, по който да го възпитате, тъй като никой не го познава по-добре от вас самите. Въпреки това възможността за консултация със специалист в сферата на детското развитие дава възможност за превенция на рисково поведение и подпомагане на евентуални затруднения, които нормално се появяват в развитието на детето или в трудния диалог между поколенията.
Ролята на специалиста е чрез професионалните си знания и умения да ви подпомогне и напътства в осмислянето и разбирането на това, което се случва с детето или в семейството, търсейки заедно с вас произхода и причините на заявения проблем.
Методите, които психологът използва, до голяма степен се припокриват с начините, по които малкото дете общува и изразява своите вътрешни състояния и конфликти. Детето, което все още не може да използва думите така както възрастния, изразява себе си по различни начини – чрез своето поведение, чрез рисунките, които създава, моделирането с пластилин, играта с кукли, приказките и дори през своите симптоми. Ето защо е особено важно този език да бъде чут.През възможността да играе и твори детето се социализира, развива своите поведенчески, познавателни, креативни и адаптивни способности, тъй като тези дейности са основен начин за комуникация, за изследване на външния и вътрешен свят и експериментиране на нови модели на поведение. 

изображения: личени; интернет